پژوهشکده حمل و نقل در یک نگاه

291
فارغ التحصیلان ارشد حمل و نقل
158
فارغ التحصیلان ارشد راه و ترابری
18
فارغ التحصیلان دکترا حمل و نقل
3
فارغ التحصیلان دکترا راه و ترابری

درباره پژوهشکده

مرکز مطالعات و تحقیقات حمل و نقل (ممتحن) دانشگاه صنعتی شریف با پشتوانه فکری و تخصصی گروه حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران این دانشگاه فعالیت خود را از پاییز 1373 آغاز کرد. این مرکز به منظور انجام مطالعات و پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در گستره‌های گوناگون زمانی – مکانی و در زمینه‌های مربوط به مسایل بخش حمل و نقل و ترافیک، چون برنامه‌ریزی، طراحی، نگهداری، ایمن‌سازی، مدیریت ترافیک و بهینه‌سازی تسهیلات و سیستم‌های حمل و نقل ایجاد گردید. گسترش فعالیتهای پژوهشی مرکز منجر به تبدیل آن به پژوهشکده حمل ونقل در سال 1378 گردید.