فعالیت های پژوهشکده حمل ونقل

نتایج فعالیتهای علمی پژوهشکده حمل و نقل و گزارشهای علمی و مقاله‌های اعضای هیأت علمی آن مبنای کارهای استفاده بسیاری از پژوهشگران زمینه حمل ونقل، و شرکتهای مشاور در این زمینه بوده است

مدیریت سیستم های حمل و نقل (TSM)

طراحی شبکه خیابانی یکطرفه

طراحی منطقه اعمال محدودیت ترافیک

مدیریت مقطع عرضی راه­ها

بهره‌برداری بهینه از فضای پارک کنار خیابان

اصلاح طرح هندسی معابر

طراحی خطوط ویژه (اتوبوس، وسایل پرسرنشین)

طراحی شبکه چراغ­های هوشمند

طراحی زیربناهای حمل و نقل

شبکه های بزرگراهی و خیابانی

شبکه حمل و نقل ریلی

شبکه اتوبوسرانی 

مکان­یابی تأسیسات حمل و نقل (پایانه و پارکینگ)

مدیریت تقاضای حمل و نقل (TDM)

زمانبندی شروع فعالیتهای روزانه

سیستم­های جایگزین مخابراتی (کارو خرید از راه دور)

طراحی سیستم­های همپیمایی (Car pooling)

 ارزیابی گزینه‌های کاربری زمین

روسازی و مواد

طرح روسازی­های ویژه

ارزیابی وضعیت روسازی

مدیریت نگهداری و بهسازی روسازی

اصلاح قیر و مخلوط­های آسفالتی

سنجش و کنترل اثرات حمل و نقل بر محیط زیست

آلودگی هوا

آلودگی شنیداری

تصادفات و ایمنی ترافیک

خدمات پژوهشکده حمل و نقل

پژوهشکده حمل و نقل آمادگی تعریف و حل مسایل مهم و استراتژیک کشور را در زمینه‌ کلی “برنامه‌‌ریزی و مدیریت حمل و نقل و ترافیک” در تداوم فعالیتهای پیشین و جاری پژوهشکده، در محورهای پنجگانه زیر که از جمله مفاهیم مطرح روز دنیا هستند به اجرا درآورد. نمونه‌یی از پروژه‌های هر محور در ادامه آن‌ها آورده شده‌اند.

  • وضع عوارض برای کاهش پیامدهای ناخواسته زیست محیطی حمل و نقل (مانند آلودگی هوا) و کمک مالی در اجرای سیاست‌های تشویقی مدیریت حمل و نقل
  •  کاهش تعداد و شدت تصادفات به منظور افزایش ایمنی حمل و نقل
  •  کاهش خسارتهای ناشی از زلزله‌های شدید از راه برنامه‌ریزی پیشگیرانه در توسعه و بهره‌برداری زیربناهای حمل و نقل
  • وضع سیاستهای تشویقی برای استفاده از شیوه‌های حمل و نقل فعال در سفرهای دانش آموزان (پیاده روی و دوچرخه سواری)
  •  کاهش هزینه‌های حوزه‌ی سلامت با رویکرد توسعه‌ی حمل و نقل فعال
  • مدیریت کاربری زمین در قالب “توسعه برمبنای حمل ونقل همگانی”
  • ارزیابی اثرات حمل و نقلی جایگزینی ارتباطات در فعالیتهای روزانه (دورکاری، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، و آموزش از راه دور)
  • استفاده از تلفن همراه برای مدیریت ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل

اطلاعات بیشتر

معرفی

Introduction.pdf

شرح فعالیت ها

Activities.pdf

مقالات

Publications.pdf