۰۲
آبان
Rooydad_1
یازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات
۱۲:۰۰ ق.ظ - ۱۲:۰۰ ق.ظ
تهران - بزرگراه شیخ فضل‌ا..نوری - جنب شهرک فرهنگیان - خیابان نارگل - خیابان شهید علی مروی - خیابان حکمت - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - سالن شهید پاکدامن

سایت همایش      

۰۸
آذر
09fb32f3a6fe4a2a2a706367c1e976cc
مسابقه
۱۲:۰۰ ب.ظ - ۲:۰۰ ب.ظ

بزازلازلازازبا زردزدزلد دزلت لالبالالا