خدمات

در فعالیت های بخش درون شهری به طور ویژه طراحی و انجام مطالعات طرح­های جامع حمل و نقل شهری کلان شهرهای کشور توسط اساتید پژوهشکده پایه گذاری و اجرا شده است. در این زمینه گستره جامعی از فعالیت‌های مرتبط با این نوع مطالعات در کلان شهرها به انجام رسیده و نتایج آن در برخی از این شهرها به مرحله اجرا در آمده است.به طور کلی شهرداری کلان شهر طرف قرارداد در این نوع پروژه­ها بوده­اند. این فعالیت‌ها که معمولاً نیاز به بازنگری و بهنگام سازی دارند، همچنان زمینه فعالیت­های پژوهشکده را تشکیل می­دهند.در فعالیتهای برون شهری تمرکز پژوهشکده بر مطالعات جامع کشوری و طراحی شبکه حمل و نقل ملی و نیز مطالعات جابجایی کالا بوده است. در این نوع مطالعات وزارت راه وترابری در گذشته (راه و شهرسازی فعلی) نقش کارفرمایی را برعهده داشته است.برگزاری دوره‌ها آموزشی و کارگاه‌های تخصصی طی سالیان گذشته یکی دیگر از فعالیت‌های پژوهشکده حمل و نقل بوده است. علاوه بر این موارد با توجه به نیازهای کشور و توانایی‌های اعضای پژوهشکده، طی سالیان اخیر همکاری‌های جدیدی با سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان‌های بین‌المللی (سازمان UNDP) در قالب پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده است.

صفحه اصلی